Groenfonds zoekt ’groenmakers’

Magazine cover

Samen Brabant natuurlijker maken

Aanmelden

Aanmelden

groenontwikkelfondsbrabant.nl

Meer weten?

j

groenontwikkelfondsbrabant.nl

Meer weten?

k

verhuisd van Veldhoven naar een terrein van 5,5 hectare
net buiten Eersel. Helemaal
in het groen. Klanten kunnen er shoppen, andere bezoekers kunnen er wandelen en genieten van het groen.
Het gebied blijft overwegend groen en blijft ook publiek toegankelijk. Natuurbeheer
en ondernemen gaan op die manier goed samen.

Het groenbedrijf ontwerpt en realiseert groene, exclusieve tuinen en inrichtingen met plantaardige producten voor klanten over de hele wereld. Men zegt dat sjeiks er hun tuin komen uitzoeken. Het bedrijf is vorig jaar met hulp van onder meer de gemeente

Nóg een goed voorbeeld is Oogenlust in Eersel.

..............................................................................................................................

GEMEENTE EERSEL

OOGENLUST

..............................................................................................................................

Terug

Terug

groenontwikkelfondsbrabant.nl

Meer weten?

j

groenontwikkelfondsbrabant.nl

Meer weten?

k

Natuurlijk zijn er randvoor-
waarden. Fiers: “Het terrein
moet binnen het natuur-
netwerk van Brabant liggen.
Ook zijn er eisen aan het type natuur. We willen immers niet overal dezelfde natuur. En we maken afspraken over het
beheer. Want de natuur moet
ook natuur blijven. En uiter-
aard moet het huishoudboek-
je ook kloppen.”

RANDVOOR-
WAARDEN

Brabantse
aanpak

Lees meer

Brabantse
aanpak

Lees meer

om samen met ons te in-
vesteren in nieuwe natuur. Partners kunnen banken, zorgverzekeraars of grond-
eigenaren zijn, maar ook horeca- of congrescentra, zorginstellingen en natuur- begraafplaatsen. Zelfs via crowdfunding zijn er moge-
lijkheden. En natuurlijk zijn ook boeren belangrijke partners.”

“Kijk, dat zijn nou de voor-beelden die we zoeken.
Mensen, bedrijven, overheden
of andere organisaties met

De provincie heeft voor dit doel het Groen Ontwikkel-fonds Brabant opgericht. Directeur is Mary Fiers, onder meer oud-wethouder van Eindhoven.

..............................................................................................................................

GROENFONDS

Het

..............................................................................................................................

Terug

Terug

Een voorbeeld: in het buitengebied van de gemeente Reusel-De Mierden ligt de Reusel. Het is een rechte beek met weinig stroming. Hierdoor ontstaat wateroverlast in de winter en verdroging in de zomer. In dit gebied (van ruim 200 hectare, oftewel 300 voetbalvelden) werken verschillende partijen - waaronder de gemeente, het waterschap, boeren en particuliere eigenaren - inmiddels samen. Een mooi voorbeeld van integrale gebiedssamenwerking.

DE REUSEL

Brabantse
aanpak

Lees meer

Brabantse
aanpak

Lees meer

Natuur is van levensbelang voor een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk landschap. Goed voor planten, dieren én mensen. Daarom is voor goede groene plannen ook geld beschikbaar. Geld van overheden en maat- schappelijke partijen in Brabant.

............................................................................

BELANG

-

LEVENS

Van

............................................................................

Terug

Terug

zoekt ‘groenmakers’

SAMEN BRABANT NATUURLIJKER MAKEN

Natuur

In de categorie ‘Boer zoekt vrouw’, maar dan anders: ‘groenfonds zoekt initiatieven’. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant daagt inwoners, ondernemers en overheden uit om 'natuurlijke' initiatieven te nemen. Wie een goed groen idee heeft, kan zich melden.

Lees meer

Lees meer

http://groenontwikkelfondsbrabant.nl/wp-content/uploads/2014/06/201406016_AanvraagformGOB_BV.pdf

http://groenontwikkelfondsbrabant.nl

http://groenontwikkelfondsbrabant.nl

Brabant Magazine 15 - Brabant C

Brabant Magazine 15 - Bevolking

Technology by MagStream Real Time Publishing