Op weg naar 2,5 miljoen inwoners

Magazine cover

Mijlpaal voor Brabant in 2016

Terug

Terug

Per uur groeit de Brabantse bevolking met
bijna 1 persoon (zie teller op voorgaande pagina).
Maar die teller gaat wel steeds langzamer lopen. Rond 2040, als Brabant naar verwachting bijna 2,6 miljoen inwoners telt, komt de teller stil te staan
en loopt daarna achteruit. Vanaf dat moment is
er sprake van bevolkingskrimp.

bevolking

Groei

Er zijn steeds meer voorzieningen gericht op ouderen.

Mantelzorg: veel kinderen bouwen voor hun ouders een huis in de achtertuin.

Er komen
steeds meer
op maat gebouwde seniorenwoningen.

In de verzorgings-
tehuizen duiken de eerste ouderen met een tattoo op.

Ouderen wonen
steeds langer
zelfstandig.

Top 5
van feiten

Lees meer

Top 5
van feiten

Lees meer

brabant.nl

Meer weten?

j

brabant.nl

Meer weten?

k

Commissaris van de koning
Wim van de Donk gaat in 2016 ongetwijfeld de 2,5-miljoenste Brabander persoonlijk ver-welkomen. De kans bestaat
dat het een 50-plusser is. Zelfstandig wonend en een tattoo op de rechter bovenarm. Maar eerlijk gezegd is de kans groter dat het óf een pasge-
boren baby is, óf iemand die naar Brabant is verhuisd.

Felicitatie

De cijfers roepen natuurlijk allerlei maatschappelijke vragen op: hoe houden we de kwaliteit van de zorg op peil? Zijn er genoeg jongeren om de steeds groter wordende groep ouderen te verzorgen? En hoe zit het met de betrokkenheid van de samenleving?

5 feiten

Gedeputeerde Staten hebben op 28 oktober
de Brabantse bevolkingsprognose vastgesteld. De prognose laat zien, dat de Brabantse bevolking de komende tijd sterk gaat veranderen. Vooral de vergrijzing en de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens springen hierbij in het oog. We zetten enkele feiten op een rij:

prognose

De

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

Noord-Brabant bereikt in 2016 de grens van 2,5 miljoen inwoners. Precies is dat natuurlijk nooit aan te geven, maar feit is wel dat er momenteel elk uur ongeveer
1 Brabander bij komt. Dit als gevolg van
de optel- en aftreksom van geboorte, sterfte en de in- en uitstroom van migranten. De teller is gestart...

MIJLPAAL
VOOR
BRABANT
IN 2016

Op weg naar

nu:

Brabant

http://bevolkingsprognose.brabant.nl

Brabant Magazine 15 - Groenfonds

Brabant Magazine 15 - OV

Technology by MagStream Real Time Publishing