Mooi, mooier Brabant

Magazine cover

Ruimtelijke resultaten in soorten en maten

brabant.nl

Meer weten?

j

brabant.nl

Meer weten?

k

De verkiezingen voor de nieuwe
Provinciale Staten zijn op 18 maart
2015. De lopende programma’s zoals
hier genoemd (Mijn Mooi Brabant, De
Brabantse Stijlprijs 2014 en Erfgoed
& Erfgenamen) stoppen, maar ook weer
niet. Soms lopen programma’s door
onder een andere naam, soms krijgen
ze een nieuwe invulling. Maar de
meeste programma’s krijgen in de
een of andere vorm wel een vervolg.

Het vervolg

Terug

Terug

Het
vervolg

Lees meer

Het
vervolg

Lees meer

Baden in gezuiverd snelwegwater. Dat is kortweg het
concept van het bijzondere Snelwegbadhuis onder
Breda, aan de snelweg A16 tussen Rotterdam en
Antwerpen. Goed voor truckers, toeristen en sportieve-
lingen. En je kunt achter het complex ook nog lekker
wandelen.

“Wij hebben gekeken wat je voor positiefs kunt halen uit
een snelweg”, zegt Laurens Kolks, 1 van de initiatief-
nemers en werkzaam bij Atelier Tussenruimte in
Breda. “Je zou er met nieuwe technieken bijvoorbeeld
data of energie over kunnen transporteren. Maar een
snelweg levert ook regenwater op. En dat hebben we
positief willen inzetten.” Bij de overheid is dit denken
gelukkig ook al geland. “Zo is de Weg van de Toekomst
in Oss een stoutmoedig project van de provincie Noord-
Brabant”, vindt Kolks.

Snelwegbadhuis
bij Hazeldonk

Andere
initiatieven
OP FOTO

PROGRAMMA
MIJN MOOI BRABANT

Terug

Terug

Snelwegbadhuis aan
grensovergang Hazeldonk

Lees meer

Snelwegbadhuis aan
grensovergang Hazeldonk

Lees meer

Er gaat zeker 10 jaar werk in zitten. Maar dan ligt er
ook een nieuw / vernieuwd padenstelsel in de dorpen
Lith, Lithoijen en Maren-Kessel.

“Vroeger waren die bedoeld om bij hoog water van de
Beerse Overlaat naar bijvoorbeeld de kerk te kunnen
lopen”, zegt Noud Bongers, 1 van de initiatiefnemers
en oud-wethouder. “Ooit lagen er pakweg 40 paden,
nu nog 20 tot 25. Ik ben geboren en getogen in Lith, en
kan mij niet anders herinneren dan dat de paden hier
waren. Ze zijn karakteristiek voor dit dorp. De oudste
zijn al 1000 jaar oud. We gaan de komende jaren de
verdwenen paden zoveel mogelijk weer terugbrengen
en verbinden met bestaande opgeknapte paden.”

Padenplan
van Lith

Andere
initiatieven
OP FOTO

PROGRAMMA
DE BRABANTSE
STIJLPRIJS 2014

Terug

Terug

Padenplan
in Lith

Lees meer

Padenplan
in Lith

Lees meer

Al vanaf de 17e eeuw gaan vissers vanuit Bergen
op Zoom de Oosterschelde op om ansjovis te vangen.
Hierbij gebruiken zij ‘weren’, stokken die in V-vorm
in de zeebodem worden gezet en waaraan de netten
worden vastgebonden.

Stichting Behoud Weervisserij in Bergen op Zoom
houdt deze traditionele manier van vissen levend.
“Deze methode is al 350 jaar verankerd in deze streek
en verdient het daarom om te worden behouden”, zegt
Marc van der Steen. “Het is een pure vorm van vissen,
echt mens tegen natuur. De techniek is in al die jaren
nauwelijks veranderd. Ooit waren er 25 ‘weren’ in de
Oosterschelde, nu nog maar 3, bevist door 1 familie.
Met rondvaarten naar de ‘weren’, lesbrieven voor
scholen en stagiairs van het MBO houden we deze
bijzondere manier van vissen levend.”

Weervisserij
Bergen op Zoom

Andere
initiatieven
OP FOTO

PROGRAMMA
ERFGOED & ERFGENAMEN

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

Brabant nóg beter, mooier en sterker maken. Dat is 1 van de belangrijkste doelstellingen van de provincie met Mijn Mooi Brabant. Ook ruimtelijk. Daar zijn al prachtige resultaten in geboekt, zo concreet en zichtbaar mogelijk als het maar kan.
3 ruimtelijke programma’s en 3 sprekende voorbeelden.

RUIMTELIJKE RESULTATEN IN SOORTEN EN MATEN

Ruimte

Doel:
ruimtelijke kwaliteit versterken, zodat mensen en bedrijven zich hier graag willen vestigen.

Aantal initiatieven: 12

Voorbeeld:
Snelwegbadhuis aan
grensovergang Hazeldonk

Partners:
Stichting Atelier Tussenruimte, Rijkswaterstaat, BOM, TU/e, NHTV Breda, Fontys Hogescholen

Spreekbuis:
Laurens Kolks en Pieter van Kruysbergen

Mijn mooi
Brabant

Programma

x

x

Doel:
opdrachtgeverschap van Brabantse gemeenten over de kwaliteit van openbare ruimte stimuleren door aansprekende voorbeeldprojecten en debat over de ‘Brabantse Stijl’.

Aantal initiatieven: 39

Voorbeeld:
Padenplan Lith, gemeente Oss

Partners:
gemeente Oss, heemkundekring Lith

Spreekbuis:
Noud Bongers

De Brabantse
Stijlprijs 2014

Programma

x

x

Doel:
zielvolle ondersteuning van
eigenaars van erfgoed.

Aantal initiatieven: 7

Voorbeeld:
vissen op Ansjovis (Weervisserij)
in Bergen op Zoom

Partners:
Stichting Behoud Weervisserij

Spreekbuis:
Marc van der Steen

Erfgoed &
Erfgenamen

Programma

x

x

Braakliggend terrein wordt leer- en buurttuin,
genaamd 'Een Buitenkans'.

ROOSENDAAL

Een grondige vernieuwing van het
Biesbosch Museum.

WERKENDAM

Bestaande paden herontworpen tot aaneensluitend Liniepad langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

WOUDRICHEM

Een pier over de uiterwaarden van de Maas.

'S-HERTOGENBOSCH

Restauratie van het markante bakhuis in
buurtschap De Heen.

STEENBERGEN

Klik op de locaties
voor meer projecten

x

x

Drijvende brug in zogenaamde
pleinen-wandelroute.

BERGEN OP ZOOM

De Groene Long wordt de achtertuin van kernen
Beek en Donk.

LAARBEEK

Jarenlang braakliggend terrein wordt
Waterpark Slotbossetoren.

OOSTERHOUT

’t Gengske behoort tot het collectief geheugen
van de Ossenaren en verdient een opknapbeurt.

OSS

Weldoenerskerkhofje wordt weer centrale plek
in het centrum van Rijsbergen.

ZUNDERT

x

x

Klik op de locaties
voor meer projecten

Toeristische arrangementen rond de kerk waar de vader van Vincent van Gogh dominee was.

ETTEN-LEUR

Een kloosterhotel in voormalig Nemiusklooster.

’S-HERTOGENBOSCH

Monumentale Pekhoeve uit 1590 wordt nieuw
sociaal-cultureel dorpshart.

ULVENHOUT

Verbouwd vrachtschip gaat streekproducten
vervoeren over de Brabantse kanalen.

WERKENDAM

Debatteren, kunst en ontmoeten in een oud
treinstel aan de Spoorzone.

TILBURG

Achelse Kluis, een nieuwe community rond een
oud kloosterlandschap.

LEENDE

Traditionele manier van vissen (weervisserij) op ansjovis blijft behouden.

BERGEN OP ZOOM

Klik op de locaties
voor meer projecten

x

x

http://www.brabant.nl/mijnmooibrabant

Brabant Magazine 15 - OV

Brabant Magazine 14 - Interactief

Technology by MagStream Real Time Publishing