Power to the people

Magazine cover

Energieverbruiker als oliebaron

Randvoorwaarden

Daarvoor is wel een aantal rand-
voorwaarden nodig. Omdat een
belangrijk deel van onze energie-
behoefte om warmte draait, worden
woningen steeds vaker duurzaam
gebouwd of gerenoveerd. Hierdoor
wordt de behoefte aan energie

Door de vele hightech kennisin-
stellingen en bedrijven in Brabant,
zet de provincie in op duurzame
technologische innovatie, kennis
en samenwerking. Dit biedt kan-
sen voor de economie en de werk-
gelegenheid.

lager en volstaan duurzame energie-
bronnen als zonne- en windenergie.
Verder kan er een slim energienet-
werk ontstaan, waar informatie over
je eigen duurzame energiewinning
en -verbruik gedeeld wordt.
Dit maakt het mogelijk om de ener-
giewinning van je huis te gebruiken
voor bijvoorbeeld het opladen van je
elektrische auto aan de laadpaal in
het winkelcentrum. Onder het label
‘Smart Energy Region’ werkt een
cluster van bedrijven, kennisinstel-
lingen en overheden in Brabant hier-
aan samen. Met de provincie als
helpende hand.

‘ONS HUIS IS
VAN TOP TOT TEEN INGEPAKT’

‘ONS HUIS IS
VAN TOP TOT TEEN INGEPAKT’

Het grote doel achter ‘Power to the People’ is
het versnellen van de overgang naar een
duurzame energievoorziening.

Terug

Terug

ENERGIETIPS &
TRICKS

ENERGIETIPS &
TRICKS

brabant.nl

Meer weten?

j

brabant.nl

Meer weten?

k

Slimme
infrastructuur

Lees meer

Slimme
infrastructuur

Lees meer

ENERGIE-
COÖPERATIE

ENERGIE-
COÖPERATIE

de initiatieven op. De woonwijk
wordt haar eigen energiemaat-
schappij, gerund door de consu-
ment als zijn eigen leverancier.
De coöperatie-gedachte, waar-
in het draait om ‘samen’ en
‘verbindend’, wordt hiermee
nieuw leven ingeblazen. Door
losse initiatieven een gezamen-
lijke voedingsbodem te geven,
stimuleert de provincie deze
ontwikkeling. Dat doet ze samen
met partijen als Enexis, Solliance
en gemeenten.

Gedreven vanuit onze innovatieve
en technologische kracht, poppen
er in Brabant allerlei vernieuwen-

Coöperatiegedachte

Van centraal gaan we naar de-
centraal, van de macht van de
(inter)nationale energieconcerns
lijken we naar de kracht van het
individu te gaan. Oftewel: ‘Power
to the People’, een beweging die
past bij de participatiemaatschap-
pij en de terugtredende overheid.
En zeker ook bij Brabant.

De wereld verandert. En daarmee ook de manier waarop we energie gebruiken.

Terug

Terug

John Lennon zong het begin jaren 70 al:
‘Power to the People’. Onder deze noemer
lijkt inmiddels een ware energierevolutie te
ontstaan. Met zonnepanelen op ons dak en
een windmolen in de wijk wekken we samen
onze eigen stroom op. De consument als
de nieuwe oliebaron?

ENERGIE-
VERBRUIKER
ALS OLIEBARON

Lees meer

Lees meer

Energie

Een rijtjeshoekhuis uit 1960 met energielabel D
volledig energieneutraal maken. Dat dit kan, bewezen Tom Godefrooij en Marja de Hart uit
’s-Hertogenbosch. Aanleiding voor hun
avontuur was de uitbouw van de keuken.

Godefrooij: “We wilden ons huis meteen energiezuinig maken. Door een initiatief van
de gemeente om 20 verschillende particuliere woningen energieneutraal te maken, besloten
we verder te gaan dan label A. Ons huis is nu van top tot teen ingepakt. Door de isolatie, de compleet vernieuwde grondvloer en het nieuwe dak is de energiebehoefte gereduceerd tot
15% van een reguliere woning.

Voor onze verwarming gebruiken we de warmteterugwinning uit de isolatielucht.
En voor de energievoorziening liggen er 28 zonne-panelen op het dak. Totale investering:
€ 160.000. Maar daarvoor is ons huis ook royaal groter geworden. En het leuke is dat onze
woning als eerste aangepakte rijtjeswoning
nu als landelijk voorbeeld dient.”

ONS HUIS IS VAN TOP TOT TEEN INGEPAKT’

x

x

brabant.nl

Meer weten?

j

brabant.nl

Meer weten?

k

x

x

Als woningeigenaar kunt u
allerlei energiebesparende maatregelen nemen. Brabant
Magazine zette er een
aantal voor u op een rij.

ENERGIETIPS & TRICS

Michael Daamen, 1 van de oprichters van energiecoöperatie EnergiekMoerdijk, vindt ‘Power to the People’ nogal heftig klinken.
“Het gaat vooral om ondernemen; met bewo-ners, gemeente en lokaal bedrijfsleven. Het doel: eigen, betaalbare, duurzame energie. Aanleiding is de toenemende industrialisatie van het gemeentelijk grondgebied met snel-wegen, industrieterreinen, hoogspannings-masten en windmolens. Aan de samenleving draagt dit niets bij.

Vanuit het oeroude coöperatiemodel maken
we van windmolens weer ‘dorpsmolens’, mét draagvlak in de gemeenschap. We werken samen met de Verenigde Energiecoöperatie Noord-Brabant (VEC-NB). Daardoor krijgen
we nu ook ingewikkelde projecten voor elkaar, die een win-win-winsituatie opleveren.”

WE MAKEN VAN WINDMOLENS WEER DORPSMOLENS’

x

x

energiekmoerdijk.nl

Meer weten?

j

energiekmoerdijk.nl

Meer weten?

k

http://www.brabant.nl/energie

http://www.brabant.nl/energie

http://www.zonnescanbrabant.nl

http://www.energiekmoerdijk.nl/

Brabant Magazine 14 - Interactief

Brabant Magazine 15 - Vrijetijdseconomie

Technology by MagStream Real Time Publishing